конкурентноспособност икономика показатели България класация проверка, икономика, ЕК, България

България е на 49 място по конкурентоспособност в света

България се изкачва две позиции по-нагоре, до 49-то място, в световната класация по конкурентоспособност от общо 141 изследвани държави.

Това пише в новия Доклад за глобалната конкурентоспособност /Издание 2019 година/ на Световния икономически форум, съобщава Центърът за икономическо развитие, партньор в България на Световния икономически форум. България е включена в класацията за първи път през 1999 година.

Докладът се публикува редовно от 1979 година, предавa БТА.

Методологията включва общо 98 показателя, обединени в 12 групи фактори.

Всеки показател е оценен по скала от 0 до 100. Първите три страни в тазгодишната класация са Сингапур, САЩ и Хонконг. От държавите членки на ЕС най-близо до тях е Нидерландия и тя заема четвърто място.

Основните фактори на конкурентоспособността са: Институции, Инфраструктура, Информационни и комуникационни технологии, Макроикономическа стабилност, Човешко здраве, Умения, Продуктови пазари, Пазар на труда, Финансова система, Размер на пазара, Динамика на бизнеса и Способност за иновации.

Сравнително близо до България са Естония /31-во място/, Чехия /32-ро място/, Словения /35-то място/, Полша /37-мо място/, Литва /39-то място/, Латвия /41-во място/, Словакия /42-ро място/, Унгария /47-мо място/ и Румъния /51-во място/. Страни като Гърция, Турция, Сърбия, Македония са по-назад в класацията.

Най-доброто класиране на България е при фактора „Внедряване на информационни и комуникационни технологии“ – 30-то място от 141.

Следват „Пазар на труда“ – 40-то място, и „Макроикономическата стабилност“ – 43-то място. Относително добро е и класирането за „Способност за иновации“ – 48-мо място, но общата оценка по този фактор е много ниска /45 от 100/.

На другия полюс са осемдесет и първото място по фактора „Човешко здраве“ и седемдесет и третото място за „Финансова система“.

Не са особено високи и оценките за „Размер на пазара“, „Динамика на бизнеса“ и „Продуктови пазари“. На тях съответстват и по-задни места в класацията. Значително подобрение има по фактора „Инфраструктура“.

В показателя „Защитата на правата на собственост и интелектуалната собственост“ сме на 101-во място, при „Организираната престъпност“ – 111-то място. Твърде ниски са и оценките на България за ефективността на показателите съдебна система, надеждност на системата на полицията и на регулирането на икономиката.

Макар и да отбелязва сериозно подобрение на редица показатели, трудности и проблеми изпитва и пазарът на труда. По показателя „Лесно наемане на квалифицирани работници“ България е на 116-то място, „Качество на професионалното обучение“ – 92-ро място,“Умения на завършващите образование“ – 87-мо място.

За фактора „Инфраструктура“ България заема 56-място, което е относително благоприятна оценка. В същото време по показателя „Качество на пътищата“ тя е на 102-ро място.

Изводите от тазгодишния Доклад за глобалната конкурентоспособност подчертават значението на Четвъртата индустриална революция и включването на държавите в тези процеси.

Това се очертава и като следващото глобално разделение – дигиталната пропаст между държавите с висок иновационен потенциал и тези, които ще останат встрани от дигитализацията.

Все повече конкурентоспособността на икономиките ще зависи от промените, свързани с Четвъртата индустриална революция. В тази област България се представя повече от добре по всички показатели в обхвата на фактора „Информационни и комуникационни технологии“ и по показателя „Дигитални умения на активното население“, посочват експертите на Центъра за икономическо развитие.

От първостепенна важност е и качеството и ефективното функциониране на институциите. А България е класирана чак на 97-мо място по способността на правителството да гарантира устойчивост на политиките, пише в анализа.

- реклама -