Българите ударно си строят къщи

Българите строят ударно къщи. Строителните фирми залагат на изграждането на жилищни кооперации, показват данните на НСИ към края на миналата година.

От въведените в експлоатация сгради у нас най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81.3%), следвани от жилищните кооперации (13.0%).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и сградите от смесен тип, докато броят на жилищните кооперации намалява.

Общо  броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1 613, а новопостроените жилища в тях са 5 708. 

Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. сградите са с 392 повече, или с 32.1%, а жилищата в тях нарастват с 285, или с 5.3%.

Най-често новите сгради са  със стоманобетонна конструкция – 78.9%, с тухлена – 17.4%, с друга – 3.4%, и с панелна – 0.3%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 296 сгради с 1 997 жилища, Пловдив – 232 сгради с 517 жилища, и Варна – 182 сгради със 742 жилища в тях.

Най-много са двустайните жилища- всяко трето, следват тези с три стаи (34.8%), а най-нисък е делът на жилищата с една стая – 4.8%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 631.5 хил. кв. м, или с 19.0% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава с 18.7% и достига 494.0 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 97.8 кв. м през четвъртото тримесечие на 2021 г. на 110.6 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 226.9 кв. м, и Монтана – 188.0 кв. м, а най-малка – в областите Враца – 55.4 кв. м, и Велико Търново – 78.9 кв. метра.

- реклама -