българите спестяват

Българите спестяват едва 6-7% от доходите си

Българите спестяват едва 6-7% от доходите си, сочи анализ на финансови анализатори.

Банковите депозити са традиционен инструмент, избран от сънародниците ни за спестяване. Причината е, че хората търсят сигурност въпреки исторически ниските лихвени проценти по депозитите.

Отлив на спестявания в началото на годината

Лекият отлив на спестявания от банковата система в някои от първите месеци на 2016 г. се дължи на извършването на разходи, плащане на данъци или покриване на други текущи нужди.

93-94% от доходите на българина отиват за потребление.

Други алтернативни форми за генериране на доходност като взаимни фондове, допълнително пенсионно осигуряване и животозастраховки, например, е устойчиво, но обемът на средствата към тези форми е много по-малък спрямо този на банковите депозити.

- реклама -