Българите с най-малка продължителност на живота в ЕС

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз. Средно у нас за периода 2016 – 2018 г. тя е 74.8 години, показват изчисления на НСИ.

След нас са жителите на Латвия, където средната продължителност на живота е 74.9 години. Най-продължителен е живота на мъжете и жените в Испания (83.4 г.) и Италия (83.1 г.).

Жените в България живеят средно със 7 години повече от мъжете. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, а при жените – 78.4 години.

За последните 10 години увеличението на живота при мъжете е с 1.9 години, а при жените – с 1.8 години.

Хората в градовете живеят по-дълго от тези в селата.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.7 години) отколкото на населението в селата (72.8 години).

Спрямо 2008 г. за населението в градовете увеличението е с 2.3 години, а за населението в селата е с 1.0 години.

- реклама -