туристи, Русия, забрана, полети, пристигащи, българи, PCR тест, коронавирус

Българите, пристигащи от червената зона за К-19, задължително с негативен PCR тест

Българските граждани, които пристигат в страната от държава, попадаща в т.нар. „червена зона“ за COVID-19, трябва да представят пред граничния здравен контрол отрицателен резултат от PCR, направен до 72 часа преди влизането в страната.

Това съобщи пресцентърът на Министерство на здравеопазването.

Считано от 00,00 ч. днес, български гражданин или лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България или член на неговото семейство, в т.ч. и деца, независимо от тяхната възраст, които пристигат в страната от държава, попадаща в т.нар. „червена зона“ и не представят на органите на граничния здравен контрол отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция, считано от датата на пробонабиране (вписана в цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС), се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

От днес със заповед на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров се актуализира списъкът на държавите по цветови зони и на държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация.

В „червена зона“ вече попадат и Кипър, Великобритания, Северна Ирландия, Испания, Фиджи и Кувейт. Гражданите на тези страни няма да бъдат допускани на територията на България.

Забраната е валидна и за туристите от тези страни. Изключение се прави само за българските граждани, пристигащи от там.

 

- реклама -