преброяване, хора, жени
снимка: Unsplash

Българите по-здрави от германците

Близо 68 на сто от българите определят здравословното си състояние като добро или много добро, показват последните данни на Евростат. По-доволни от здравето си са мъжете – 71% се го определят като добро, докато такъв отговор дават около 64% от жените у нас. Малко преди нас са Словения, Франция и Чехия, а след нас е Дания.

През 2021 г. в ЕС почти седем от десет души на възраст 16 или повече години са оценили здравословното си състояние като добро или много добро (69%). Положителното възприемане на здравето е по-добро сред мъжете, отколкото сред жените (72% от мъжете в сравнение с 67% от жените).

Сред държавите-членки на ЕС най-висок дял от населението на възраст 16 или повече години, което възприема здравето си като добро или много добро, е регистриран в Ирландия (81%), пред Гърция (78%), Кипър и Люксембург (и двете по 77%) .

В другия край на скалата, държавите-членки на ЕС с най-нисък дял са Литва (48%), Латвия и Португалия (и двете по 50%).

Мъжете са по-склонни от жените да оценят здравето си като много добро или добро в почти всички държави-членки на ЕС. Най-големите различия в здравето на половете са регистрирани в Латвия – разлика от 9 процентни пункта, Румъния – 8 п.п. и Литва – 7 п.п..

Единственото изключение е Ирландия, където делът на жените, които съобщават, че имат добро или много добро здраве, е малко по-висок от дела на мъжете (0,4 процентни пункта).

Евростат
Евростат

Разликата в здравето между половете се увеличава с възрастта: тя е най-ниска за населението на възраст между 16 и 24 и между 25 и 34 години (съответно 0,7 и 0,5 процентни пункта) и е най-висока за двете най-стари възрастови групи: разлика от 6,3 процентни пункта за хората на възраст 75–84 години и разлика от 5,0 процентни пункта за хората на възраст над 85 години.

- реклама -