Българите напускат дома на родителите си на 30, жените са по-смели

Младите българи са напускали средно на около 30 години дома на своите родители и са предпочитали да живеят по-дълго съвместно с тях в едно домакинство.

Това сочат публикуваните днес данни на европейската статистическа агенция Евростат за 2022 г.

В целия Европейски съюз средната възраст, при която младите хора са се отделяли от домакинството на родителите си, е била 26,4 години през 2022 г.

Тя обаче се различава в отделните страни от ЕС.

България е на четвърто място заедно с Испания сред държавите от Евросъюза,

в която младите хора са напускали дома си на най-висока възраст (средно на 30,3 г.).

Водеща по този показател е Хърватия (средно на 33,4 г.), следвана от Словакия (средно на 30,8 г.) и Гърция (средно на 30,7 г.).

На обратния полюс са Финландия (средно на 21,3 г.), Швеция (средно на 21,4 г.), Дания (средно на 21,7 г.) и Естония (средно на 22,7 г.).

Най-голяма разлика между средната възраст, на която младите мъже и жени са се отделяли от домакинството на родителите си, сред страните от Европейския съюз е отчетена в Румъния (29,9 г. за мъжете и 25,4 г. за жените). 

Следва България, в която средната възраст на мъжете от тази категория е била 32,3 г., а при жените – 28,2 г. 

Младите мъже (средно на 27,3 г.) в страните от ЕС са напускали по-късно дома на родителите си от младите жени (средно на 25,4 г.) през 2022 г.,

сочат данните на Евростат.

България е на второ място в Евросъюза след Хърватия по средна най-висока възраст, на която младите мъже са се отделили от домакинството на родителите си. Следват Гърция, Словакия, Испания, Италия, Малта, Словения и Португалия.

- реклама -