Българите харчим най-много за комуникации в ЕС, ограничаваме алкохола

Българските семейства харчат най-много за комуникации от целия ЕС, твърди Eurostat. При нас процентът от месечния доход, който отива за тези разходи е 4,66. Следват Хърватия (4), Гърция (3,9) и Румъния (3,4). В Люксембург харчат само 1,3% от парите си, следвани от Дания и Австрия (1,8).

Средното ниво е паднало драстично за последното десетилетие от 3% през 2009 до 2,4% през 2019 г.

Най-сериозен е спадът в Естония (от 4 на 2,3), следвана от Ноиделандия (-1,1%), Франция (-1%), Ирландия и Полша (-0,9%).

Само в три държави са се вдигнали – Румъния (от 2,3 на 3,4 или +1,1), Хърватия (+0,3) и Швеция (+0,2).

За сметка на това сме в тройката по намалели разходи за алкохол.

През 2019 година в ЕС са похарчени 117 милиарда евро за пиене или 0,8% от БВП на общността. И това е само за ресторанти и хотели.

Най-много от семейвния бюджет харчат в Латвия (4.8%), Естония (4.7%) и Литва (3.7%). Само 0,9% от бюджета отива за пиене в Гърция и Италия.

За периода 2009-2019 намаление има в 13 държави от ЕС. Най-голямо е в Литва (-1,8%). Следват Латвия (-1,5), България (1,3) и Естония (-1,1). Сега нивото у нас е 1,6% от разходите, което е средното за общността.

Увеличение има в Румъния (от 2,1 до 2,6) и Португалия (от 1,1 до 1,4).

В шест държави – Дания, Германия, Франция,Италия, Нидерландия и Словения няма промяна за 10 години.

- реклама -