Българинът сви покупките (Вижте от какво пестим)

Българинът сви покупките.

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 1.4% спрямо предходния месец.

През юни 2022 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, запазва равнището си от същия месец на 2021 година.

През юни 2022 г. се наблюдава намаление на оборота спрямо предходния месец във всички големи групи:

търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 2.0%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 1.4%, и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали – с 1.1%.

Намаление на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 6.1%,

и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 3.1%.

По-значително увеличение е отчетено при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 3.9%, и търговията на дребно с разнообразни стоки – с 1.1%.

През юни 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. се наблюдава увеличение на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.3%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.3%).

Намаление е регистрирано в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 3.1%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязан ръст при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 24.1%,

търговията на дребно с разнообразни стоки – с 11.2%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 8.9%.

Оборотът намалява по-съществено в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 4.1%.

Източник: Dnes.bg

- реклама -