осигурителен доход бонуси фирми празници

Българинът дава най-много пари за храна, жилище и данъци

389 лв. е бил средният месечен доход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на миналата година. Това е увеличение със 7.5% спрямо края на 2017 година.

Повече от половината доходи са от работна заплата (55.1%). Следват доходите от пенсии (27.7%) и от самостоятелна заетост (6.8%). Данните са на НСИ.

Общият месечен разход на едно лице е бил 377 лв., което е с 37 лв. повече от последните месеци на 2017г.

ЕС стандарт храни

Една трета от доходите си заделяме за храна, следват разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (12.7%) и транспорт и съобщения (11.1%).

Анализът показва, че за една година с близо 1% е намалял делът на разходите за храна и безалкохолни напитки, както и разходите за жилището. Макар и малко, повече пари отделяме за транспорт и съобщения, за свободно време, образование.

За една година се увеличило потреблението на кисело мляко. За последното тримесечие на 2018 г. то е 6.6 срещу 7.1 кг за същия период на 2017 г. Консумацията на яйца се е увеличила от 35 на 36 бр., плодове – от 11.9 на 12.4 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия – от 22.3 на 21.5 килограма. Без промяна остава потреблението на месо, фасул зрял, картофи и захар.

 

 

- реклама -