втора пенсия

Българи платиха над 16 млн. лева за купуване на стаж за пенсия

Над 16 милиона лева са дали българи, за да си купят стаж за пенсия за периода от януари до септември миналата година, показват последните данни на Националния осигурителен институт.

От това право са се възползвали

2 679 човека, като средно не са им достигали 23,25 месеца стаж за пенсиониране.

За сравнение за същия период на 2021 г. сумата, платена като вноски за недостигащ стаж, възлиза на 10,4 милиона лева, като от това право са се възползвали 2225 човека. На тях обаче не им е достигал по-малко стаж – средно 22 месеца.

През цялата 2021 г. българи са

платили 18,4 милиона лева, за да могат да се пенсионират. Това са направили 3840 кандидат пенсионери, показват още данните на НОИ.

Нарастването на сумата

за платения стаж се дължи не само на повечето хора, които се нуждаят от стаж, за да могат да излязат в пенсия заради непрекъснатото повишаване на нужния стаж, но и на ръста на минималния осигурителен доход през миналата година.

Той се повиши от 650 лева

на 710 лева, което доведе до повишаване на вноската за месец недостигащ стаж.
Сумата е 19,8% от минималния осигурителен доход, определен от Министерски съвет.

До 1 април хората трябваше да плащат по 128,70 лева за месец недостигащ стаж. От тази дата

сумата се повиши с 11, 88 лв.

Така за всеки месец, който не стига за пенсия, кандидат пенсионерите дължат по 140,58 лв.
Година стаж пък струва 1686,96 лв., а пълните 5 години – 8434,8 лв. Всеки може да си купи до 5 години дори да не му предстои скоро да се пенсионира.

Възможностите за закупуване

на осигурителен стаж са определени в Кодекса за социално осигуряване и се допускат единствено в точно определени случаи.

Има три варианта, при които хората могат да си купят стаж за пенсия: 1. За времето на обучение за завършено висше или полувисше образование; 2. За периода, в който карат докторантура; 3. До 5

години недостигащ стаж по общия ред.

Купеният стаж се зачита за осигурителен от трета категория и може да се ползва само при пенсиониране.

Хората внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път, като закупеният стаж се установява с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Времето, за което са внесени

осигурителни вноски за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж.
За това време лицето може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Удостоверението за закупен недостигащ стаж се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски.

За лицата, живеещи в друга държава,

с която Република България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, удостоверението се издава от ТП на НОИ – София-град. За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като недостигащ, правото на пенсия възниква от датата на заявлението.

Осигурителният доход за времето,

за което е закупен осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера.

От началото на тази година въпреки вдигането на минималната заплата на 780 лева сумата за месец недостигащ стаж остава без промяна. Причината, е че минималният осигурителен доход остава без промяна – 710 лева, което се случва рядко. Обикновено той се повишава с ръста на минималната работна заплата. Тъй като няма приет нов Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица остана 710 лв.

- реклама -