БАБХ спипа търговци да помпат млечните продукти

Търговци помпат млечните продукти с некачествени суровини. Това беше потвърдено за пореден път от проби, взети от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Оттам обявиха, че извършват извънпланово пробовземане на млечни продукти от търговска мрежа, съобщиха от агенцията.

За времето от 22 ноември 2022 година са взети 39 проби за лабораторен анализ по физикохимични показатели. Целта е да бъде установено дали има наличие на вложени немлечни мазнини. А също и да се определи количеството сухо вещество в допустимите граници.

Получени са резултатите от 35 от пробите. В 22 от тях няма установени несъответствия.

В тринадесет от пробите са отчетени отклонения. В една проба е констатирано влагане на немлечна мазнина. Останалите проби са несъответстващи на нормативната уредба по физикохимични показатели.

За установените несъответствия при направените анализи са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения.

Данните са междинни. Проверките продължават.

Засилени проверки в магазини, ресторанти и складове преди Никулден

Преди дни от агенцията обявиха и засилени проверки преди предстоящия празник Никулден. От 28 ноември до 06 декември 2022 г. включително, ще проверяват обектите за производство и търговия с риба и рибни продукти. Складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси.

Инспекторите ще проверяват за наличие на документи за произход и безопасност на рибата, спазване на сроковете и условията на съхранение, съответствие с изискванията за етикетиране, както и работещите дали носят лични предпазни средства и има ли дезинфектанти.

Контролните органи ще обърнат специално внимание на продажбата на риба и рибни продукти на нерегламентирани места и от нерегистрирани търговци.

- реклама -