БАБХ, проверки агнешко продукти маркировка

БАБХ проверява стоките за Великден и Гергьовден (За какво следят)

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва засилени проверки в обектите за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца,

складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно,

пазари и борси, във връзка с предстоящите официални празници – Великден и Гергьовден.

В периода до 08.05.2022 г. включително, ще се извършва засилен контрол върху производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни

(агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци), както и на боята за яйца.

Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка.

По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цветът на здравната маркировка (син цвят – месото е с произход България, червен цвят – с произход,

различен от българския), коректното предоставяне на информация за потребителите за страната на произход на месото.

Инспекторите ще следят и за предлагане на размразено като охладено агнешко месо.

Ще се съблюдава начинът на съхранение, етикетирането и маркирането на яйцата.

С цел мониторинг ще се вземат проби от пратките с яйца, влизащи през границите.

По време на официалните празнични дни ще бъдат осигурени дежурни инспектори във всички ОДБХ, които да осигуряват дейността на контролния орган и да реагират на сигнали на граждани.

БАБХ припомня, че сигнали за нередности приема на Горещия телефон – 0700 122 99 и през онлайн формата на сайта.

- реклама -