Аврамова: Продължаването на програмата за саниране е на дневен ред

„В периода януари – май 2020 г. МРРБ продължава водената политика в областта на енергийната ефективност за жилищните сгради в три направления – довършване на настоящия етап, разработване на следващ етап, пилотен проект са сградите със подадени заявления в срок по програмата в ББР за сключване на договори за целево финансиране.“ Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова по време на петъчния парламентарен контрол.

Третото направление е разработването на стратегически документи с дългосрочен обхват за формиране на визия за по-обхватно обновяване на съществуващите жилищни сгради в страната.

Фандъкова, саниране, Люлин

По първото направление, по програмата има подписани договори за целево финансиране на 2022 сгради, към 29 май поддържаните от МРРБ регистри отчитат, че са обновени 1876 сгради, като остават – 146 броя на територията на 15 общини.

По направление две – МРРБ има готовност да стартира следващ етап на програмата,“пилотен проект“ за 1951 сгради, които имат вече подадени искания за целево финансиране. Проектите по тях ще продължат да бъдат изпълнявани при 100% безвъзмездна държавна помощ.

саниране, средства, безвъзмездна помощ, МРРБ

Продължаването на програмата за тези сгради зависи от широк обществен и политически консенсус, както и от осигуряването на финансов ресурс, обясни министър Аврамова.

Тя уточни, че следващият етап е да бъде отворен дебат, в който да се разисква продължение за програмата, тоест една нова програма за енергийна ефективност, която вече да бъде прецезирано самоучастието на всички собственици на жилищни сгради.

- реклама -