Солвей соди

Авария заради токов удар предизвика обгазяване на Девня

Силен токов удар е предизвикал авария в „Солвей Соди” и обгазяване на Девня, съобщиха от общината в града.

Рано тази сутрин жителите са усетили остра миризма на амоняк, което съвпада с времето на инцидента.

Токовият удар е довел до спиране на парогенераторите в ТЕЦ „Девен”, както и на цялата инсталация за производство на калцинирана сода в завода.

Персоналът е бил временно евакуиран и са били приложени мерки за предотвратяване на замърсяване.

РИОСВ: Не е отчетено замърсяване на въздуха и водата

Регионалната инспекция по околна среда и водите и Регионалната лаборатория – Варна към ИАОС са в завода и следят за развитието на ситуацията.

По резултатите в реално време от автоматичната измервателна станция „Изворите“, гр. Девня, не е констатирано повишаване концентрациите на контролираните замърсители на атмосферния въздух, като същите са значително под пределно допустимите концентрации.

Сформираните екипи са в готовност за извършване на пробовземания за качеството на атмосферния въздух в района с апаратура за експресно определяне на замърсители „GASMET“, както и за водни проби на изход от утаителен басейн „Падина“, непосредствено преди заустване в р. Провадийска.

Парогенераторите и инсталацията за калицинирана сода са били задействани в следобедните часове.

- реклама -