Ггражданска отговорност

Асоциацията на застрахователите иска да отпаднат стикерите за Гражданска отговорност

Асоциацията на застрахователите предлага отпадане на стикера, предназначен за удостоверяване на наличието на сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

„Застраховките ГО се издават единствено и само чрез Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска, респ. от информационните системи на Застрахователите, които са във връзка с нея. Това позволява всяка сключена полица да се отчита в реално време в Информационния център към Гаранционния фонд, а контролът се извършва по електронен път“, аргументират се от АБЗ.

Според тях с отпадането на стикерите ще се намали и цената на гражданската отговорност. В момента в премията по всяка застраховка е калкулирана и цената на стикерите с единична стойност 1.40 лева за брой, като при разсрочено плащане на 4 вноски сумата нараства до 5.60 лв. Общата икономия от отпадането на стикера, свързана единствено с изработването му, се  изчислява на около 10 440 000 лв.

Освен това застрахователите посочват, че ще се улесни сключването на застраховката онлайн и от разстояние и на безналичните плащания на премии/вноски по полицата.

АБЗ е изпратила предложението си към КФН и ще запознае с него и други компетентни по проблема държавни органи.

 

- реклама -