Банките в България

Асоциацията на банките: Банките в България демонстрират устойчивост

Банките в България демонстрират устойчивост и стабилност е видно от  стрес-тестовете на сектора. Това се казва в позиция на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

Резултатите и анализът на БНБ показват, че секторът се представя изключително добре при направената проверка.

Управителният съвет на Асоциацията на банките в България смята, че резултатите от оценката на активите и направените стрес-тестове са гаранция за запазване на стабилността и доверието в банковата система.

Те показват, че банките в България като цяло са подготвени да отговорят на местни и глобални предизвикателства, породени от промени в икономическата среда.

Приключилата проверка и резултатите от нея позволяват на банките да продължат да работят и да се развиват в нормална среда.

Асоциацията на банките: Надзорът да продължи

Банковата общност в България очаква занапред надзорната дейност да продължи да се извършва при стриктно спазване на нормативните изисквания.

- реклама -