армията гориво НАТО договорености Варшава Черно море

Армията купува гориво за 71 млн. лева

Армията търси доставчик на гориво на обща стойност почти 71 млн. лв., без ДДС. Обществената поръчка е разделена на пет обособени позиции, които включват доставка на горива за авиацията, сухопътните сили и за флота. Разчетите предполагат, че сумата ще стигне за покриване на нуждите за 12 месеца.

Армията има нужда от доставката на около 17,6 млн. литра авиационен керосин, става ясно от документацията. Прогнозната стойност е 29,3 млн. лв. За доставка на бензин А-95H са заделени 7,6 млн. лв., което да стигне за закупуването на 4,5 млн. литра гориво, което прави средна цена от около 1,81 лв. на литър, с ДДС.

Предвижда се закупуването на 5,9 млн. литра дизелово гориво на стойност 9,8 млн. лв. Армията планира да закупи и 7,9 млн. литра газьол на стойност 13,2 млн. лв. С 10,7 млн. лв. военните планират да купят и 6,4 млн. литра специално дизелово гориво за плавателни съдове.

Изборът на доставчик ще стане на база “най-ниска” предложена цена. Оферти се събират до 25 август, а първите доставки трябва да са реализирани до 30 дни след подписването на договора.

- реклама -