Румен Радев Радев, ДАНС, Димитър Георгиев

Аргументите на Радев за смяната на шефа на ДАНС нямат законови основания

Президентът Румен Радев обяви, че една от причините за освобождаването на Димитър Георгиев от поста председател на ДАНС е липсата на резултати в борбата срещу корупцията по високите етажи на властта.

Това показва пълна некомпетентност и непознаване на закона уреждащ дейностите осъществявани от ДАНС.

Съгласно действащите към момента разпоредби на ЗДАНС органите на агенцията осъществяват дейности по защита на националната сигурност , които са подробно изброени в чл.4 от ЗДАНС. Тези дейности имат за цел защита на националната сигурност от посегателства. В нито една от тези дейности не се делегират правомощия на органите на ДАНС да осъществяват противодействие на корупцията по високите етажи на властта.

Същевременно президента Радев посочва като причина за освобождаването на Д. Георгиев слабите резултати при противодействие на корупцията.

Президентът явно не знае, че ДАНС е осъществявало и такава дейност до края на 2017 година.

В началото на 2018 г , с влизането в сила на ЗПКОНПИ дейността по противодействие на корупцията по отношение на лицата заемащи висши публични длъжности се осъществява от органи при КПКОНПИ. Радев от поста, които заема би следвало да знае, че ДАНС няма основна функция по противодействие на корупцията спрямо лицата от висшите етажи на властта.

Не може президентът да използва като основен аргумент за освобождаването на Георгиев , несправянето на ДАНС с борбата срещу корупцията без това да е функция на ДАНС. Същевременно не коментира и не отчита постигнатите високи резултати по основните дейности на ДАНС , една от които е контраразузнаването.

Нека припомним, че 2018 г същия този президент издава указ, с който подновява мандата на Димитър Георгиев без да отчита слаби резултати в борбата срещу корупцията по високите етажи на властта. За пореден път Президента Радев показва своята некомпетентност по отношение на функциониране на Държавата и дейностите на държавните институции.

- реклама -