АПИ обжалва блокирането на строежа на „Струма“

АПИ ще обжалва блокирането на строежа на „Струма“. Агенцията ще предприеме действия пред съда за отмяна на решението на вече бившия екоминистър Борислав Сандов за

прекратяване на ОВОС-а за магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле,

съобщава „Труд“.

От ведомството подчертават, че оценката на околната среда е издадена по законоустановения ред през 2017 г. Ако пътната агенция спечели обжалването пред ВАС, ОВОС-а ще продължи да бъде валиден до края на октомври. И ще има възможност за изграждане на последната отсечка от аутобана. Така че да не се наложи държавата да връща 1,6 млрд. евро на Брюксел, включително за вече изградените отсечки на пътя.

За успешното реализиране на сложен стратегически инфраструктурен обект на държавата, каквато е отсечката между Крупник и Кресна, е

от значение експертизата на специалисти от различни направления,

припомнят от АПИ.

За участъка лот 3.2 на АМ „Струма“, с Решение по ОВОС № 3-3/2017, е одобрен вариант „Източен Г10,50“ по прединвестиционно проучване от 2016 г. Той предвижда дясното платно в посока Кулата да е по съществуващия път в дефилето, който ще се рехабилитира. А лявото платно в посока София да е в източна посока от дефилето.

От пътната агенция подчертават, че основно предимство на избраното трасе е

еднопосочното движение на превозни средства,

което съществено ще намали трафика в дефилето и риска от инциденти.

Предприеманите мерки за опазване на човешкия живот, както и на животински видове в района ще подобрят значително настоящата ситуация, заявяват от АПИ. Друго предимство на този вариант е значителната гъвкавост при експлоатацията на участъка.

В становището на МОСВ за съгласуване на екологичната оценка на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., по която е

предвидено да се изпълнява инфраструктурния обект,

са определени мерки и условия при прилагането на програмата за проекта на тасето през Кресненското дефиле на магистрала „Струма“. Условията изискват извършването на допълнителна оценка на алтернативите и възможностите за строителството на две трасета на лота. Включително по отношение на специфичните природозащитни цели

За да се направи тази допълнителна оценка целите на двете защитени зони, засегнати от проекта, трябва да се определят и приемат от МОСВ.

В полученото писмо на 27 юли 2022 г. от ЕК ясно се посочва, че на практика определянето на специфичните консервационни цели за

засегнатите от проекта защитени зони е основното,

което България следва да направи. Посочва се, че след като целите бъдат определени и приети, следва да се ревизира оценката за съвместимост на проекта спрямо тях. Агенция „Пътна инфраструктура“ не е спирала да полага усилия за усъвършенстване и доработване на проектната документация, за да отговори на всички препоръки на ЕК.

В последния си ден като министър Сандов ликвидира магистрала „Струма“

- реклама -