Антитерористичният закон приет на първо четене

Със 133 гласа „за”, 5 – „против” и 14 – „въздържали се” днес бе приет на първо четене Закона за противодействие на тероризма.

Той предвижда службите и армията да могат да налагат всякакви ограничения на гражданите, когато се провежда антитерористична операция.

Законът дават изключително широки правомощия на МВР, Държавна агенция „национална сигурност“ и военни. Те ще влизат навсякъде и ще налагат каквито преценят мерки.

3d6ccfa2e593afa77f5eccd15394c849Службите ще могат да вземат от всеки телефони и компютри.

Антитерористите ще разполагат с всяко помещение или превозно средство, което им е нужно. Това включва и повреждане и унищожаване на имущество, съоръжения и насаждени.

Няма да се отнема само превозно средство, което е на дипломатическа или консулска мисия.

Задължения на медиите

Медиите ще са длъжни да оповестяват подадена от командващия операцията информация, без да я променят и да разкриват тактиката на службите. Иначе ще се налага глоба от 500 до 2000 лв. за физически лица и от 3000 до 10 000 лв. за фирми.

dansДействия спрямо заподозрени за тероризъм

На заподозрените в тероризъм ще се забранява достъпът до интернет и притежанието на повече от един телефон. Службите ще могат да им отнемат личните документи и да откажат издаването на нови.

Предвидено е още службите да могат да забранят на човек да сменя местожителството си без предварително разрешение, да напуска страната и да посещава определени места. Освен това той ще трябва поне по веднъж седмично да се явява в полицейското управление за подпис.

Ограничителните мерки ще се разрешават от специализирания съд, а исканията за тях ще се правят от вътрешния министър или шефа на ДАНС. Разрешенията ще се дават в рамките на 24 часа.

20070110_0160Правомощия на армията

Армията ще има полицейски правомощия. Военните ще патрулират по улиците, ще могат да проверяват документи за самоличност, да арестуват, да обискират, да влизат в жилища, да ползват сила и оръжие.

Предвидено е гражданите, пострадали от мерките да имат право на обезщетение. Процедурите трябва да бъдат уредени в постановление на правителството.

При обявяване на извънредно положение мобилните оператори и интернет доставчиците ще са задължени да предоставят на службите достъп до мрежите си и те ще ги ползват безплатно.

Извънредното положение ще се обявява при извършен терористичен акт. В закона са описани три нива на заплаха.

- реклама -