Антикорупционният фонд иска от Сметната палата проекто-доклада за одит на „Автомагистрали“

Антикорупционният фонд изиска от Сметна палата проекто-доклада за одит на дружеството „Автомагистрали“ ЕАД по реда на Закона за достъп до обществена информация.

От 2018 г. до сега Агенцията за пътна инфраструктура възлага директно на „Автомагистрали“ ЕАД обществени поръчки за строителство и поддръжка на пътища на стойност над 4,5 млрд лева при спорно прилагане на Закона за обществените поръчки. Редица медийни публикации твърдят за злоупотреби от страна на дружеството, сочат от Фонда. В контекста на високия обществен интерес и обема на изразходваните средства, АКФ изиска от Сметна палата по реда на Закона за достъп до обществена информация проекто-доклада за одит на дружеството.

Напомняме фактологията по казуса. През последните две години на малкото доскоро държавно дружество „Автомагистрали“ са възложени поръчки за строителство и поддръжка на пътища и магистрали за над 4.5 млрд.лв, а то от своя страна е превъзложило значителна част от изпълнението им на частни подизпълнители – познати големи имена в пътното строителство. Голяма част от сумите към „Автомагистрали“ са платени като аванси през пандемичната 2020 г., когато публичните финанси бяха значително свити и пренасочени към здравеопазване и спасяване на фалиращия бизнес.

В края на 2018 г. правителството възложи строителството на 134 км от АМ „Хемус“ за 1.34 млрд. лв. от бюджетния излишък на слабо известната дотогава държавна фирма „Автомагистрали“ ЕАД, чиято основна дейност до момента е поддържане на магистралите – основно, когато по търговете лиспват кандидати от частния сектор. Възлагането се случи чрез договор между АПИ и „Автомагистрали“, които имат общ принципал – Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От края на 2017 г. и до момента изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД е Стоян Фьодоров Беличев. Стоян Беличев няма квалификация и управленски опит за управление на инфраструктурни проекти, но е свързван с бизнеса на Гинка Върбакова, чието дружество „Риал Стейтс“ ЕООД получи през 2008 г. „подарък“ от Община Пазарджик – недвижими имоти на стойност 1,6 млрд. лв. за строителство на най-големия фотоволтаичен парк на Балканите, който така и не беше построен, но общината не си потърси дължимата неустойка от 1 млн. лв. Договорът с Община Пазарджик тогава е подписан лично от г-н Беличев.

Към края на 2020 г. публичното дружество „Автомагистрали“ ЕАД вече има четири договора с държавата за общо 4.6 млрд. лв. – два за строителство на 220 км от АМ „Хемус“ на стойност 2.7 млрд. лв., един за укрепване на 74 свлачища на стойност 570 млн. лв.) и друг за разширение на 65 км от пътя Видин – Ботевград на стойност 1.1 млрд.лв.

Всички тези договори са сключени чрез т.нар. „вътрешно възлагане“ по реда на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП, който допуска директно възлагане на поръчки на определена категория публични дружества, без прилагане на процедурите по ЗОП.

Подобно възлагане не е незаконно, стига изпълняващото публично дружество да има собствен капацитет за изпълнение на дейността и да не се налага да наема подизпълнители. В редица медийни публикации, обаче (Капитал, Биволъ) се твърди, че „Автомагистрали“ ЕАД не разполагат с достатъчно техника и човешки ресурси и наемат такива от частни компании, а също и че превъзлагат значителна част от дейностите. В редица случаи частните компании, с които се сключват договорите за наем на техника и служители или за доставки се избират по непубликувани критерии, напълно непрозрачно, без осигуряване на възможност за участие на конкурентни фирми и без контрол върху избора. Неспазването на принципите за конкуренция и прозрачност в крайна сметка е в ущърб на обществения интерес публичните средства да се харчат максимално ефективно и икономично, с оглед постигане на най-доброто качество на конкурентна пазарна цена.

- реклама -