Виваком

Английският върховен съд отхвърли иска срещу продажбата на БТК

Английският върховен съд се произнесе по делото, заведено от Empreno, свързано с покупката на дружеството InterV Investment Sarl, което индиректно притежава 100% от акциите на БТК, съобщиха от компанията.

Съдът постанови, че претенциите на Empreno Ventures Limited и LIC Telecommunications за разваляне на сделката са неоснователни

Съдебното решение отхвърля претенциите на Empreno и LIC Telecommunications за отмяна на сделката за продажба на индиректния собственик на БТК. С това решение отпадат и последните претенции, свързани с промяната на собствеността на телекома преди 2 години.

Българският съд потвърди вече на три инстанции, че Empreno няма основание да претендира прогласяването на нищожността на документите във връзка с проведената съгласувателна процедура по реда на облигационната емисия, емитирана от БТК.

Люксембургски съд в средата на януари също отхвърли всички искове на LIC Telecommunications към БТК

В средата на миналия месец беше отхвърлена поредната жалба пред Върховния административен съд срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което бе разрешено придобиването на InterV от Вива Телеком (Люксембург) С.А.

- реклама -