Ангелкова

Ангелкова представи българския туризъм пред ресорни министри на среща в Лондон

Министърът на туризма Николина Ангелкова участва в традиционната министерска среща в рамките на международното туристическо изложение WTM в Лондон, която тази година бе под надслов „Инвестиции в туристически технологии“. Дискусията между ръководителите на туризма от различните държави премина с фокус „Инвестиции в бъдещето на туризма“.

Водещ на събитието беше известният журналист от CNN Ричард Куест

Участниците очертаха ролята на правителствата и политиците като инструмент за конкурентоспособна туристическа индустрия. „Предоставянето на актуални и лесно достъпни данни е много важно за всички заинтересовани страни“, заяви българският министър на туризма Николина Ангелкова. Тя обърна внимание върху иновациите, които ръководеното от нея ведомство въвежда, за да облекчи работата на бизнеса и гражданите. „Постоянно увеличаваме дела на електронните услуги, които администрацията предлага. Вече премахнахме 19 вида документи на хартиен носител и подготвяме условията за кандидатстване онлайн за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване, специализирани центрове и др. В най-скоро време, след съответната първоначална регистрация, предприемачите ще могат само чрез лицева идентификация през смартфона си да получават достъп до нашите регистри„, допълни тя.

Министерството на туризма разработва чрез обществена поръчка Единна система за туристическа информация, за да отговори на нуждите на съвременните технологии

„Тя ще направи пребиваването на туристите по-сигурно и ще насърчи бизнеса да работи по-лесно и бързо. Системата е портал за комуникация между съответните централни и местни органи, работещи като едно гише за всекидневна и периодична информация по защитени канали в реално време. Тя е важна за сигурността на туристите, а всеки от тях би желал да посети дестинация, която му гарантира спокойно пребиваване“, категорична бе министър Ангелкова.

Друг важен аспект в развитието на страната като целогодишна конкурентна дестинация е внедряването на иновационни, дигитални и IT продукти за промотиране на България като дестинация с впечатляваща природа и богато културно-историческо наследство, подчерта още тя. Министър Ангелкова анонсира, че се подготвя създаването на постоянен съвет за дигитализация в туризма, който ще бъде своеобразна платформа за диалог и партньорство. „В него предвиждаме широко представителство на всички заинтересовани – бизнеса, държавните институции и изпълнителната власт, браншовите организации в сектора, академичните среди, IT отрасъла и др., които да очертаят план за действие за реална цифровизация на услугите в сектора и ще улеснят пътуването в страната“, обясни в Лондон тя.

- реклама -