туроператори Николина Ангелкова концесии плажове процедура

Ангелкова: По данни на БНБ през 2016 г. приходите от международен туризъм са 6,4 млрд. лв.

По данни на БНБ миналата година приходите само от международен туризъм, не говорим за вътрешен туризъм, са 6,4 млрд. лева. Данните показват, че това е 13% от БВП, приходите от туризъм плюс свързаните с него индустрии директно и индиректно. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова пред ресорната парламентарна комисия.

Относно това откъде МТ черпи статистиката си, Ангелкова посочи, че Министерство на туризма работи с официални данни, които са изработени от официална институция, каквато е НСИ.

„Информацията, която ползва МТ, се основава на данни на НСИ, който работи с ясни правила и методики, базирани на регламента на ЕВРОСТАТ, како всяка страна-членка е длъжна да прави. Във връзка с некоректното тълкуване на данните от страна на определени представители на туристическия бранш, в момента излизаме с обща позиция с НСИ“, подчерта Ангелкова.

Приоритети

Пред членовете на комисията тя обясни още, че приоритетите, които МТ залага във връзка с председателството, са изцяло в синхрон с основните приоритети на председателството-консенсус, конкурентоспособност и кохезия.

По отношение на първия приоритет приоритетите на МТ да са свързани с интегрирания и устойчив подход за Дунавския и Черноморския регион, имплементиране на стратегията на ЕС за Дунавския регион и ролята на България като координатор на работна група за сътрудничество в туризма.

„Предложили сме членството на България в Стратегията на Дунавския регион и Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество да бъде използвано максимално като стратегически процес за повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на двата региона. Ще организираме три събития в тази връзка“, обясни ресорният министър.

През юни във Варна се предвижда да се обсъди туризмът и сътрудничеството на страните-членки на Организацията на Черноморското икономическо. В рамките на Дунавската стратегия се предвижда през май да се организира Международен форум – туризъм и енергетика.

През април в рамките на Дунавската стратегия се предвижда дебат, свързан с развитието на културно-историческия туризъм. „Залагаме и много на дигиталната трансформация на туристическия бизнес като фактор за устойчив икономически растеж“, посочи Ангелкова.

Предвижда се конференция на високо ниво през февруари 2018 г. на тема „Дигитална трансформация и туризъм“. МТ финализира и подготовката на нови рекламни материали, които ще бъдат предложени на всички делегати по време на председателството. Разработваме се и доразвива онлайн платформата си „Обичам България“, за да има пряка връзка със сайта на председателството.

- реклама -