горещо плаж неделя с много слънце

Ангелкова: Минимум 15 плажа на концесия по новите правила

Ангелкова: Целта ни е минимум 15 плажа да бъдат отдадени на концесия по новите правила за следващия летен сезон. Стартирали сме предварителни действия за 60 плажа и анализираме кои от тях ще бъдат отдадени под наем и кои – на концесия.

Това каза днес във Варна министърът на туризма по време на среща с концесионери и наематели от Северното Черноморие, и представители на туристическия бранш. В дискусията участваха и областните управители на Варна и Добрич Стоян Пасев и Детелина Николова. Информацията е на Министерството на туризма.

„Предлагаме групиране на плажовете, в което ще вземем предвид максимум детайли“, съобщи министър Ангелкова. Това е предвидено в проекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на туризма.

Николина Ангелкова:„Разработваме и наредба в закона, в която да се разпише къде ще попадне всеки плаж, за да постигнем балансирано разделение на приходите и разходите“. 

Силен летен сезон за северното Черноморие  

Само за първите шест месеца на годината, Област Варна е посрещнала над 310 хил. туристи, а област Добрич – близо 100 хил. туристи. Общите приходи от техните нощувки надхвърлят 81 млн. лв.

Промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерството на туризма. Те предвиждат да се дефинират четири основни групи морски плажове:

Група I – Морски плажове, разположени в урбанизирани територии;

Група II – Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, в близост до туристическа дестинация, включително урбанизирани територии и/или къмпинги;

Група III – Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, отдалечени от туристическа дестинация, вкл. урбанизирани територии и/или къмпинги;

Група IV – Морски плажове с ограничено ползване или определени за развиване на специален вид туризъм.

Обособяването на морските плажове в групи ще се извършва въз основа на минимален набор от обективни критерии. Те включват

  • географското разположение на морския плаж;
  • степента на урбанизация на териториите,
  • прилежащи към морския плаж,
  • природно-климатични и екологични характеристики,
  • близост до туристически дестинации.

За първите три групи се предлага и създаването на съответни под-групи, които да допринесат за още по-детайлното им разделение. Работи се и по допълнителното доразвиване и детайлизиране на това диференциране в отделна наредба към закона.

- реклама -