омбудсман
сн. БГНЕС

Анализът на омбудсмана: Най-много жалби постъпват срещу ВиК операторите

Близо 50 хиляди граждани са получили съдействие от омбудсмана през 2019 година. Над 22 хиляди души са се обърнали към институцията с подписки по конкретни въпроси, а броят на получените жалби и сигнали през миналата година е 12 916, което е с 1% повече в сравнение с този през 2018 г. Приключените жалби и сигнали са 13 762.

Тези данни за миналата година отчете омбудсманът Диана Ковачева пред депутатите в парламента.

В доклада си общественият защитник припомни, че през 2019 г. институцията е сезирала пет пъти Конституционния съд, отправила е 4 искания за тълкувателни решения, 13 законодателни инициативи и е организирала 35 кръгли маси, много от тях посветени на екологична тематика.

сн. БГНЕС

Най-много са жалбите към на обществени услуги – при тях е регистриран ръст с около 17% в сравнение с предходната година. Следват жалбите, свързани с нарушени или засегнати социални права – близо 15%, а третото място заемат проблемите, свързани с правото на добро административно обслужване – 9%.

Оплакванията на гражданите, свързани с предоставяне на ВиК услуги, електроснабдяване и финансови услуги също са се увеличени.

Оказва се, че над 1/3 от жалбите на потребители са срещу ВиК операторите. Оплакванията са свързани с липсата на водоснабдяване, лошото качество на водата и повишаването на цената ѝ, но без подобряване на предоставената услуга.

Работата на топлофикационните дружества също са били в полезрението на омбудсмана.

„Тази година стигнахме върха с хаоса с изравнителните сметки и хаоса с фактурите, където информацията е в насипен вид, а хората се подвеждат, защото тя е неразбираема за тях“, отбеляза Ковачева, който подчерта, че очаква директорът на „Топлофикация – София“ да оправи проблема с неразбираемите фактури“, увери доц. Ковачева народните представители.

сн. БГНЕС

От парламентарната трибуна тя отправи и някои препоръки. Една от тях беше да се изравни минималната пенсия, която е в размер на 250 лева, с официалната линия на бедност в страната – 363 лева. Тя препоръча и допълнителни законодателни мерки срещу домашното насилие, което не засяга само жени, а също и деца, както и възрастни хора.

Според доц. Ковачева през тази година една от значимите теми ще бъде и достъпът на децата до онлайн образование заради епидемията. Тя изрази надежда, че няма да има деца, изключени от онлайн обучението, поради дигитална бедност – липса на устройства, на достъп до интернет или пък по друга причина.

- реклама -