заменки
сн. БГНЕС

Акция в Изпълнителна агенция по горите, проверяват заменки на поземлени имоти в горски територии – СНИМКИ

Във връзка с възложена от главния прокурор на Република България Иван Гешев проверка относно извършването на замени на поземлени имоти в горски територии, прокурори от Върховна касационна прокуратура изискват документи от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите и от управителя на търговско дружество в гр. София.

сн. БГНЕС

Става въпрос за доклади, становища, заповеди и др. Проверката се извършва съвместно със служители на Главна дирекция „Национална полиция“.

Изисканите документи са свързани с изпълнение на Решение на Европейската комисия от 05 септември 2014 г. относно схема за помощ SA26212(2011/C) и NoSA.26217(2011/С), приведена в действие от Република България при замени на поземлени имоти в горски територии.

сн. БГНЕС

Изисква се цялата документация по изпълнението на обществената поръчка с предмет избор на правоспособен независим оценител, който да извърши оценка на поземлените имоти в горски територии в съответствие с европейските изисквания, както и документи, свързани с възстановяването на предоставена на бенефициентите помощ.

- реклама -