КТБ

Акционерите в КТБ без право да обжалват фалита на банката

Конституционният съд отхвърли правото на акционерите в КТБ да обжалват фалита й. Това става ясно от решение на решение на съдиите,  с което се отхвърля искането на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционни текстове от Закона за банковата несъстоятелност.

Първият от тях е разпоредбата, според която решението за обявяване на банката в несъстоятелност може да бъде оспорено само от квесторите, временните синдици, БНБ и прокуратурата. Това де юре лишава акционерите от право на жалба, въпреки че са страни в делото за несъстоятелност.

Другият текст, който не бе отменен от Конституциония съд гласи, че само квесторите и синдиците представляват банката, за която се иска откриване на производство по несъстоятелност.

Решението е подписано с три особени мнения – от Константин Пенчев, който е докладчик по делото и колегите му Георги Ангелов и Таня Райковска. Те смятат, че акционерите с над 5% от капитала на банката също трябва да имат право на жалба.

Според „Правен свят“ решението на висшите ни магистрати няма да издържи пред съда в Страсбург, тъй като е в разрез с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Те цитират скорошно решение за фалита на Международната банка за търговия и развитие (МБТР), в което съда е посочил, че непризнаването на право на жалба на акционерите нарушава конвенцията.

- реклама -