Акад. Юлиан Ревалски

Акад. Юлиан Ревалски с нов мандат като председател на БАН

Акад. Юлиан Ревалски е избран за председател на Българската академия на науките за периода 2021-2024 г.

Заседанието на Общото събрание на БАН за избор на председател се проведе онлайн днес. Съгласно противоепидемичните мерки в страната тайното гласуване се проведе по предварително уточнен график. Акад. Юлиан Ревалски беше единствен кандидат за поста.

Акад. Ревалски е избран за председател на БАН с 68 гласа от 86 гласували членове на Общото събрание на БАН. Подадени са 9 бели бюлетини, 2 гласа са невалидни, а 7 души са гласували с „не“.

В Програмата си за управление на Българската академия на науките (2021-2024 г.) той акцентира върху устойчивото развитие на човешкия научен потенциал в Академията, активното участие на учените от БАН в иновационни разработки, още по-широко участие на БАН в образователния процес на всички нива и затвърждаване не Академията като основния експертен център на страната.

Акад. Юлиан Ревалски е председател на Българската академия на науките от 2016 г., а в периода 2013-2016 е директор на Института по математика и информатика на БАН.

Областите му на научен интерес са свързани с изследване на операциите – оптимизация, вариационен анализ, теория на игрите; функционален анализ – геометрия на банахови пространства и монотонни оператори и в сферата на общата топология – топологични методи в оптимизацията и многозначни изображения. Има 60 научни публикации, цитирани над 600 пъти.

- реклама -