АИКБ

АИКБ призовава депутатите да актуализират бюджета за 2021 година

Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ изпрати призив до председателя и всички парламентарни групи на 46-то Народно събрание за актуализиране на бюджета на Република България за 2021 г. Това съобщиха от АИКБ. Асоциацията припомня, че предложението за актуализиране на бюджета вече е било подкрепено от социалните партньори – национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна очакваните приходи. „От продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не само на предприятията от туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на пандемичната криза е много по-голямо и широкообхватно“, пишат до депутатите от АИКБ.

Според асоциацията тежко са пострадали редица отрасли, особено транспортът. В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. Но пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на електроенергията за промишлени нужди, вече заплашва отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума, допълват от АИКБ.

Нагледен пример е случаят с шивашката промишленост с всичките й подотрасли. Българската шивашка промишленост е изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и предлагането на готово облекло и други шивашки изделия. До момента, при сегашната ситуация, шивашката промишленост в България оцелява единствено благодарение на държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от типа на „60/40“) сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на производствени мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. По-големите предприятия ще издържат още максимум около два месеца, като от края на септември и при тях ще се надигне вълната на затварянията, добавят от асоциацията.
От актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано вниманието на цялото общество. „Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето на тази мярка поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки последици. Последното не се нуждае от допълнителни разяснения – необходими са действия“, пишат още от АИКБ.
С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при надигналата се поредна вълна на COVID-19, коментират от асоциацията.
Освен това, евентуално, актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе предвид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 процента от БВП на 3,6 на сто от БВП, посочват от АИКБ.

- реклама -