Велев работодателите осигуровки работници ток Велев, Иванов

АИКБ настоя за спешни реформи в енергетиката

Има необходимост от спешно реализиране на предложените от Асоциацията на организациите на българските работодатели реформи в сектор енергетика. Зад това становище са се обединили членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на днешното си заседание, съобщиха от пресцентъра на АИКБ.

Сред най-спешните мерки са санкционирането на нелоялните търговски практики, прекратяване или предоговаряне на договорите с американските централи. Необходимо е също спешно излизане на борсата на ВЕИ, когенерации и обезпечаване на доплащанията чрез договори за разлики, както и подходящи продукти, които да се търгуват на борсата, смятат от АИКБ.

В случай, че поетапното изпълнение на предложените мерки не започне до 21 февруари, председателят на асоциацията Васил Велев ще започне преговори с представителните на национално равнище работодателски организации за подновяване на искането за оставка на ресорния министър. Отново е заявена и готовността за протест срещу повишението на цената на електроенергията в края на месеца.

Ръководството на АИКБ е изразило и подкрепата си за измененията на приетия на първо четене законопроект на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. По думите на председателя на асоциацията Васил Велев работодателската организация е отчела сериозен недостиг на квалифицирани работници вследствие на големия брой пенсиониращи се и все по-малкия брой младежи, които завършват средно образование. Необходимостта от облекчаване на достъпа до работа в България е крайно наложителен, тъй като се очаква в средносрочен план тази тенденция да продължи, допълват от АИКБ.

На заседанието е била приета и позиция на АИКБ за дефиницията за малки и средни предприятия, определена от ЕС и възприета в Закона за малки и средни предприятия у нас. Сред предложенията, които АИКБ ще отправи с искане за корекция в дефиницията, са да се предприемат мерки за актуализиране на прага, както и да се даде възможност компаниите сами да избират по кои два от трите количествени изисквания да се дефинират. Това са среден брой служители, нетен оборот и обща сума на баланса.
На заседанието членовете на НС на АИКБ са обсъдили и предложенията на асоциацията за план за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права.

Предложението включва спешни мерки за насърчаване на трудовата квалификация и на професионалното образование, насърчаване на професионалната мобилност, както и осигуряване на здравословна и безопасна работна среда.
- реклама -