Ахладова: Трябва единно законодателство за съхраняване на данни от електронни комуникации

България подкрепя създаването на единна европейска правна рамка за съхраняването на данни от електронни комуникации, които се използват за разследването и доказването на престъпления.

Това заяви днес министърът на правосъдието Десислава Ахладова по време на заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, което се проведе чрез видеоконференция. „Без адекватна правна уредба на съхраняването на данни, достъпът до тях на правоприлагащите органи би бил затруднен, доколкото за доставчиците на услуги съществуват различни режими в отделните държави членки. Освен това, фрагментираните режими създават условия за злоупотреба от страна на доставчиците чрез избор на по-благоприятно законодателство“, изтъкна Ахладова пред правосъдните министри на ЕС, съобщиха от МП.

Според България по-адекватен подход би бил т. нар. „ограничено“ съхраняване на данни, което да намали категориите данни за съхранение до строго необходимите за целите на разследването на тежки престъпления, както и да съкрати сроковете за съхраняване, включително чрез предвиждане на различни срокове за различните категории данни с оглед степента им на чувствителност. „По този начин ще се намали и намесата в неприкосновеността на личното пространство на засегнатите лица, което в голяма степен ще удовлетвори изискванията, посочени от Съда на Европейския съюз“, обясни министър Ахладова.

Страната ни подкрепи и засиленото прилагане на Хартата на основните права в Европейския съюз, защото гарантирането на ефективното прилагане на Хартата от институциите на ЕС, държавите членки и техните граждани е от съществено значение за формирането на култура на зачитане и гарантиране на правата на всеки човек като универсална и неотменима ценност.

- реклама -