оцета

Масови проверки за качеството на оцета започват от Агенцията по храните

Масови проверки за качеството на оцета започват от Агенцията по храните. Ще се инспектират обектите за производство и предлагане на оцет и заместителите му, за да се установи дали съответстват на изискванията на закона.

Агенцията традиционно извършва засилени проверки на тези продукти, заради масовото им търсене през есента свързано с приготвянето на зимнина. Инспекциите ще обхванат обектите, които произвеждат и бутилират оцет или заместители на оцет, складове за търговия на едро с храни, магазините за хранителни стоки и супермаркетите към търговските вериги на територията на цялата страна.

В производствените обекти ще се следи за произхода и качеството на използваните суровини, а също дали се спазват технологичните изисквания.

За какво да внимаваме

От агенцията обясняват, че за продукти с наименование „Винен оцет“, следва да са получени изключително чрез оцетно-кисела ферментация на виното, което трябва да е видно от Технологичната документация за продукта – в частта за технологичния процес.

За продуктите с наименования „Ябълков оцет“, „Плодов оцет“, следва да са получени чрез бактериална ферментация на съответната плодова смес. Киселинното съдържание на винения оцет е минимум 6 % (съдържание на оцетна киселина – 60 гр./л ). На плодовите оцети – минимум 4.5 %.

Продуктите, които са произведени чрез разреждане на оцетна киселина (Е 260), са заместители на ферментиралия оцет и разрешените добавки за влагане в тях са съгласно европейското законодателство. Киселинното им съдържание се посочва чрез процента на концентрация на оцетната киселина в продукта.

При инспекциите в търговската мрежа ще се изискват документите за произход на продуктите, правилно обявяване на киселинността – в процентно изражение (а не в алк. % vol.). и ще се обърне особено внимание за наличието на заблуждаващи наименования, текстове, описания, картинни изображения и други, подвеждащи потребителите по отношение на състава и естеството на продукта.

По време на проверките ще бъдат взети проби по официален контрол от търговската мрежа.

- реклама -