Африка

В Африка били най-удовлетворени от секса

Жителите на централните и южните части на Африка са най-удовлетворени в сексуален план. Почти 20% от тях смятат, че половият им живот е идеално устроен. Това показва социологическо проуване, което изследва хората в цял свят.

„В Африка живеят близо един милиард души в едни от най-слаборазвитите държави в света. Там почти не са провеждани изследвания, посветени на сексуалната удовлетвореност, и по тази причина регионът се явява идеален за сравнение доколко щастливи сексуално са хората от западните държави”, смята Стивън Крени от тексаския Университет Бейлър.

По думите на Крени подобно сравнение е от значение, защото досегашните изследвания на европейците и американците не могат да дадат точен отговор на въпроса – влияе ли общото ниво на благосъстояние в дадена страна на нивото на сексуално удовлетворение така, както например влияят личните доходи и доброто образование.

Причината за този проблем е високото и донякъде еднакво ниво на благосъстояние във всички западни страни, което не позволява да проличат различията (ако има такива) в половия живот и възприемането му сред жителите на богати и на бедни страни. Освен това в западния свят почти отсъстват типичните за Африка проблеми и заболявания като епидемии от ХИВ или военни конфликти, които могат да повлияят върху качеството на половия живот.

Крени и колегите му са опитали да намерят отговор на всички тези въпроси, изследвайки данните от допитването, което специалисти от компанията Gallup са провели сред почти 26 000 жители от 30 африкански страни южно от Сахара. В анкетата е имало редица въпроси за половия и семейния живот, които са помогнали на социолозите на първо място да разберат доколко са удовлетворени африканците от секса.

Резултатите

Анализът на данните от изследването показал, че нивото на икономическо благополучие по никакъв начин не влияе на удовлетвореността в половия живот. Сред изследваните е имало както т.нар. „щастливи бедняци”, така и „нещастни богаташи” и обратното. Освен това нивото на сексуално удовлетворение изглежда не се влияе нито от заплахата на ХИВ, нито от други фактори като примеро религиозните убеждения.

Сред най-интересните открития от проучването е, че почти във всички региони на Черния континент, с изключение на Западна и Източна Африка, мъжете и жените са еднакво удовлетворени от своя полов живот. Този извод бил неочакван за учените, които предполагали, че високото равнище на дискриминация, включително и експлоатацията на слабия пол, ще окажат негативно влияние върху удовлетвореността на жените от секса.

- реклама -