Енергетика

АБВ и „Гергьовден“ с въпроси към Теменужка Петкова за проблеми в енергетиката

„Имаме 3 въпроса, свързани с енергийната сигурност и система на България и проблемите, които никнат като гъби в сектора в последните няколко месеца заради неадекватно управление на сектора“, каза Румен Петков

Първият е свързан с посещение на делегация от Министерство на енергетиката  в Япония и водени там преговори и подписани протоколи. Вторият въпрос е за начина и техниката на теглене на кредит от БЕХ и по-нататъшното развитие на кредита. Третият въпрос е за щетите за страната ни и разходите, които се извършват във връзка с преустановяване на проекта Белене и възможни по – нататъшни щети на държавата като цяло и за енергийната система на първо място.

Румен Петков

Според протокол за посещението на българска делегация, включваща МЕ, БЕХ и НЕК и Power systems company в Япония, са водени официални разговори с Тошиба и са започнати действия. Първият въпрос е проведена ли е процедура по Закона за обществени поръчки по този въпрос, ако не, защо? попита Драгомир Стефанов

„Имаме намерение да сезираме и ЕК по този въпрос. Така, заобикаляйки закона, се елиминират други възможни участници. Защо тези протоколи се крият и не се поместват официално на страницата на МЕ. В тези протоколи се посочва, че МЕ оценява високо извършената до момента работа от „Тошиба“, но не става ясно каква е тази работа и срещу какво възнаграждение е възложена тя“

Освен това от протоколите е видно, че МЕ се нуждае от съдействие за анализ на действащия втори блок на в ТЕЦ Марица-Изток 2. Моли за съдействие „Тошиба“ за анализ какви са причините за честите аварии е теца, колко часа работа остават на турбините.

Защо се прави този анализ от корпорация „Тошиба“, при положение, че изпълнителят на теца не е „Тошиба“, запита Стефанов.

Той попита още защо се налага пряко договаряне с „Тошиба“ за рехабилитация механичната част на Павец Чаира. „В протоколите е посочено изрично, че за това договаряне българската страна е положила големи усилия в разгорите с Европейската банка за възстановяване и развитие. Тоест българската страна вече е взела решение за пряко договаряне и е говорила и с банката“, убеден е председателят на „Гергьовден“.

Румен Петков

Според него притеснение буди и присъствието в делегацията на Стефан Гамизов в Япония и в какво качество е той там и с какви мотиви, за което ще отправим питане до министъра на енергетиката. Тези въпроси ще бъдат зададени на Петкова по ЗДОИ с копие до премиера, заявиха Стефанов.

Румен Петков също заяви, че с общи усилия те ще сезират ЕК за бруталното заобикаляне на закона и изолирайки други участници в процедурата.

„За кредита на БЕХ за плащане на американските Марици 1 и 3 задължението, натрупано в годините. Как е избрана банката или банките на базата на какви критерии и условия, какви са разходите по този кредит. В публичното пространство се твърди, че БЕХ прехвърля кредита върху НЕК при 6,65% лихва. Да е ясно в договора по-нататък тези условия дават ли възможност на кредитодателя, поемат ли ангажимента към него да се емитират облигационни емисии на БЕХ.“

Има ли дружества, към които има особени големи задлъжнялости, като атомната централа в Козлодуй и има ли отделни системни единици, например Марица 1 и 3, в които БЕХ е изряден в плащанията“, каза Петков.

Относно начина на управление на процесите с проекта „Белене“ също имаше редица питания до Петкова. Какви са парите, които са начислявани за това, че Атомстройекспорт практически е стопанисвал площадката и какви пари на таза база са натрупвани като бъдеща задлъжнялост на НЕК, че произведеното и съхранявано там оборудване продължава да се държи на отговорно пазене от производителя Атомстройекспорт. До коя дата Атомстройекспорт е бил там и колко е общата задлъжнялост за този период от време и в бъдеще на НЕК към Атомстройекспорт.

Какви средства досега е изразходвала и какви изразходва държавата по арбитражното дело в Париж за прекратяването на проекта „Белене“? Има ли поет ангажимент в договора за плащане на кантората, която защитава интереса ни на определена сума или процент, независимо от изхода на делото? Трябва да знаем кой е поел такъв ангажимент и защо? Чия е адвокатската кантора?, запита Румен Петков.

Ако има такива протоколи да бъдат огласени публично, призова той.

- реклама -