Баните ЧЕЗ износът януарските

Бизнесът настоява КЕВР да преосмисли цената на тока

От Асоциациятана организациите на работодателите в България отправиха призив към Комисията за енергийно и водно регулиране да преразгледа вдигането на цената на тока с предвиденото увеличение на цена „Задължения към обществото“.

В писмо до регулатора работодателите заявяват:

„Призоваваме КЕВР и да преразгледате решението си за предстоящото увеличение на цена ЗкО, в противен случай ще бъдем принудени да изразим недоволството си по начин, какъвто поискат нашите членове“.

В писмото се посочва, че „през първите месеци на 2017 г. държавната енергетика функционираше в условията на несигурност и непредвидимост, което изложи всички участници в системата на риск и изпитания. Форс мажорните обстоятелства доведоха до необходимост от извънредни мерки, които да гарантират сигурността на доставките и вътрешното потребление. Посочените трудности, както и липсата на прозрачност на пазара на балансираща енергия доведоха до съмнения за надеждността на електроенергийната система и подозрения за манипулации в ценообразуването“.

Работодателите определят това решение като „най-мързеливото“ решение за сектор електроенергетика.

„Смятаме, че резервите и буферите в сектора са достатъчна предпоставка за прогреса към пазарни отношения, което към настоящия момент не се осъществява. Не намираме логика в необходимостта от увеличение на ценообразуващите елементи за високоефективното комбинирано производство, най-вече с оглед края на отоплителния сезон. Остава впечатлението, че въпросните когенерации изпитват остра необходимост от покриване на неясни разходи, оптимизирайки цената за количествата енергия, която подлежи на изкупуване от НЕК на преференциални цени. Смятаме, че е налице противоречие с генералната концепция за високоефективно комбинирано производство, а именно – производството на електроенергия да е съпътстваща, а не основна дейност, която е от естество да предизвика сътресения в ценовите компоненти за всички крайни потребители.

Настояваме КЕВР да потърси по-усърдно алтернативните възможности за оптимизиране на цените, които да не водят до увеличение на цена ЗкО на всеки няколко месеца. В настоящето положение енергоемкият бизнес е поставен под натиска на едновременното увеличение на цена на природния газ и електроенергията и то в период, който се очаква генералното потребление да намалява. Остава впечатлението за избирателност на действията на регулатора, обоснована от обстоятелства намиращи се извън пазарните принципи. Липсата на мерки, които да доведат до пълна либерализация на енергийните пазари затруднява достатъчно едрия бизнес, който към настоящия момент ще трябва да търпи и последиците от закъснелите действия на регулатора“, подчертават работодателските организации.

- реклама -