ограда, границата, Турция, ремонт

962 чужденци са изведени принудително от страната от началото на годината

 

Само за седмица са изведени 51 незаконно пребиваващи

Продължават целенасочените действия на служителите на Дирекция „Миграция“ за идентификация на чуждите граждани и своевременната им регистрация в ЕВРОДАК и АФИС с цел връщането им в страната на произход. Това съобщават от МВР.

 Най-много са незаконно пребиваващите от Ирак

От началото на годината до 20 ноември, в изпълнение на принудителни административни мерки, 962 незаконно пребиваващи чужденци са отведени принудително до границите на страната ни.

Най-много от тях – 315, са от Ирак, 206 от Афганистан, 85 от Сирия, 84 от Иран и т.н. Само за изминалата седмица такива мерки са осъществени спрямо 51 незаконно пребиваващи граждани на трети страни.
В средата на декември 2016 г. предстои да бъде осъществен първият полет до Кабул, Ислямска република Афганистан, организиран от Република България, съфинансиран и координиран от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Само за изминалата седмица такива мерки са осъществени спрямо 51 незаконно пребиваващи граждани на трети страни.

- реклама -