59 висши чиновници не са подали имуществени декларации

Общо 59 души, които заемат висши държавни длъжности, не са подали или не са подали в срок имуществени декларации или уведомления за 2015 година.

26 от тях са членове на ръководни органи на политически партии, 14 са съдии, 7 са прокурори.  Останалите 12 души са от други категории задължени лица. Това съобщи председателят на Сметната палата Цветан Цветков по повод днешното представяне на декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

В списъка на неподалите декларация са имената на народния представител Георги Кадиев, на арестувания шеф на Автомобилна администрация Цветелин Цветанов, на директора на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация Минчо Цветков, заместник-кметовете на Симеоновград, Шабла, Ямбол, Берковица и Бяла Слатина, председателите на Общинските съвети в Годеч и в Гулянци. Името на скандалната съдийка Румяна Ченалова също е сред неизрядните.

По данни на Сметната палата броят на декларациите за тази година е около 7 хиляди.

Сметната палата публикува ежегодните имуществени декларации на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през предходната 2015 г., подадени в законовия срок – до 30 април 2016 г.

Според Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, в случаите на неподаване на декларация, Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – за предприемане на действия по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Резултатите от извършените последващи ревизии от Националната агенция за приходите се публикуват на интернет – страницата на Сметната палата.

По закон лице, което не подаде декларация в срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.

- реклама -