язовира язовир

81 язовира са в предаварийно състояние, обявиха от прокуратурата

81 язовира в страната са в предаварийно състояние, съобщи заместникът на главния прокурор при Върховна административна прокуратура Ася Петрова.

„ВАП възложи проверка в национален мащаб по отношение на техническото състояние на всички язовирни стени и съоръженията към тях. При проверени 4390 язовирни съоръжения, 54,41% от тях са в неизправно, частично работоспособно или неизправно неработоспособно състояние“, посочи тя.

Според прокуратурата изискванията за безопасна техническа експлоатация не се изпълняват в преобладаващия брой случаи, масово не се изпълняват и издадените от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор задължителни предписания.

ДАМТН обаче не е дал срокове за изпълнението им

По думите на Петрова това на практика изключва възможността за санкциониране на неизпълнение на дадени задължителни предписания. „Контролният орган е издал нови предписания, отново пропускайки да фиксира изпълнението на тези предписания със съответен срок. Четвърто, въпреки констатираните многобройни нарушения на изискванията за технически годно безопасно експлоатиране на язовирните стени, както вече обявих над 2000 язовирни съоръжения са в технически негодно състояние, 81 язовира са в предаварийно състояние, по-голяма част от съставените актове са след намесата на ВАП“, допълни тя и уточни, че е изключително малък броят на съставените актове за установяване на административно нарушение.

източник: Фокус

- реклама -