хотелите хотелиери, цени, туризъм, услуги места за настаняване нощувки

80% от чуждестранните туристи у нас търсят хотели 4 или 5 звезди

През май 2017 година в хотелите с по 4 или 5 звезди са реализирани 79.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.3% – на българи. Данните са на Националния статистически институт (НСИ).

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.5% от нощувките на чужди граждани и 31.7% – на българи.

34% от нощувките на българите са реализирани в заведения за настаняване с 1 или 2 звезди.

За месец май 2017 година общият брой на нощувките във всички места за настаняване е над 1.3 милиона (1 310.1 хил.). Това е с 3.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди (спад с 4.2%).

Снимка 303477

Източник: НСИ

Статистиката на НСИ сочи, че 61.5 милиона лева са регистрирани като приходи от нощувки в местата за настаняване у нас през май 2017 година. Това е с 2.8% повече приходи в сравнение с месец май 2016 година.

Приходите от чужденците бележат ръст с 4.8%, докато тези от български граждани намаляват с 1.0%.

Като цяло в страната ни през месец май тази година са функционирали 2 240 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

103.6 хиляди са стаите в места за настаняване с над 10 легла. Леглата са 228.2 хиляди. Спрямо месец май 2016 година общият брой на местата за настаняване се увеличава с 0.5%, а на леглата в тях – с 2.8%.

Въпреки по-големия брой на легла броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2017 г. се понижава с 6.0% в сравнение със същия месец на 2016 година. Пренощувалите през месец май са 503.5 хил., като е регистрирано намаление с 6.6% при българите и с 5.3% при чуждестранните туристи.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено