Криза с пенсиите: 8 млрд. лв. не достигат

Криза с пенсиите: 8 млрд. лв. не не достигат. Толкова не стигнаха за изплащането на пенсиите през миналата година. Дефицитът в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) е покрит с пари от републиканския бюджет.

Което означава, че с приходи от ДДС,

от данък печалба и от данъка върху доходите изплащат пенсиите в страната.

Пенсиите имат най-голям дял в общите разходи на държавното обществено осигуряване, показват данни на НОИ за изпълнението на бюджета на ДОО.

За цялата 2022 г. разходите за пенсии

са в размер на 15,634 млрд. лв., което е 0,8% повече от предварително планираното. Разходите за пенсии са с 1,385 млрд. лв., или с 9,7% повече спрямо предходната 2021 г.

За изплащане на добилата популярност като “ковид добавка” сума от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери за периода от януари до юни миналата година са изразходвани 743,3 млн. лв.

Тези средства не са планирани в бюджета

на ДОО за 2022 г., а бяха останали от бюджета за предходната година.

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 57 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г., а бяха заделени

за целта от бюджета от предходната 2021 г.

За изплащане на допълнителни компенсации с цел общата сума на пенсия и добавка през първата половина на 2022 г. да не бъде по-малка от получените пари от пенсионерите през декември 2021 г. са изразходвани 101,9 млн. лв.

За изплащане на така наречената

“великденска добавка” от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,5 млн. лв., а за “коледна добавка” от 70 лв. за пенсионерите са дадени още 140,3 млн. лв.

Общият размер на разходите на държавното обществено осигуряване през миналата година е 18,1 млрд. лв., което е 99,3% от заложеното в плана за годината, обявиха от НОИ.

Тези средства са със 793,9 млн. лв. повече

в сравнение с предходната година. Същевременно приходите в бюджета на ДОО за година са само 9,991 млрд. лв., което е с 3,2% повече от планираното.

Останалите 8 млрд. лв., необходими за покриване на разходите, са получени от републиканския бюджет,

където влизат приходите от данъци.

Следващата по значимост група разходи в бюджета на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които за цялата 2022 г. са в размер на 2,162 млрд. лв., или 94,6% от плана за годината. Тези разходи са с 65,9 млн. лв. повече спрямо предходната година.

- реклама -