75% от българите искат доброволен стандарт за етикет „Без ГМО“

Данни от национално представително проучване за нагласите на гражданите към етикетирането на ГМО, извършено за „За Земята“ от Маркет линкс, показва широка подкрепа сред гражданите за въвеждането на доброволен за бизнеса стандарт, който да гарантира, че в продуктите няма наличие на ГМО, като 74.9% от анкетираните искат такъв.

Процентът на българите, които желаят стандартът да гарантира, че и животинските продукти са произведени без употреба на ГМО във фуражите е още по-висок: 78.4%.

Изследването идва в момент, когато обсъжданият повече от година Законопроект за храните е на път да влезе в Народното събрание на второ четене.

В първоначалният вариант на законопроекта е предвидено, че такъв стандарт ще бъде уреден с наредба на МЗХГ. В последствие обаче, законопроектът се изменя и не включва създаването на национален стандарт за продукти „Без ГМО“ (обхващащ цялата верига от фермер до потребител), а се предлага въвеждането на добри производствени практики, които да се разработват от браншовите организации и съюзи и да се одобряват от министъра на земеделието, храните и горите.

След реакция и изпратено Становище на Коалиция „България – зона, свободна от ГМО“ законопроектът отново е изменен и приет от Народното събрание на първо четене, но без да се спази основното искане на организациите – регулирането на доброволния за бизнеса стандарт „Без ГМО“ да бъде с наредба, изготвена с широко обществено участие.

Публикуваното днес изследване показва, че нагласите на гражданите подкрепят искането – 82,6% искат стандартът да се разработи от всички заинтересовани страни, включително граждански организации, научни институти и др., а едва 5,8% смятат, че той следва да бъде подготвен само от браншовите организации.

- реклама -