сн. БГНЕС

739 кандидати се борят за 29 места за младши прокурори

739 кандидати се явиха на писмения изпит за младши прокурори в районните прокуратури. Днес се провежда писменият изпит – в сградата на Интер Експо център.

Колегията обяви конкурса за заемане на 29 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури в градовете: по една длъжност в Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Ботевград, Пловдив, Хасково, Кърджали, Смолян, Габрово, Русе, Ловеч, Добрич, Шумен, Разград, Силистра, Ямбол, две в Бургас, три във Варна и пет в Софийска районна прокуратура.

сн. БГНЕС

“Основното наше изискване и цел е да се спазват противоепидемичните мерки. Те се състоят в това, че още на входа на залите се измерва температирата на кандидатите, спазват се отстоянията от 1,5 метра, носят се маски задължително, след това самите кандидати са разположени в две зали, като там също се спазват отстоянията от 1,5 метра и те също продължават да са с маски по време на целия изпит”, обясни през БГНЕС главният секретар на ВСС Тихомир Димитров преди началото.

сн. БГНЕС

Кандидатите получили оценка не по-ниска от 4.50 ще бъдат допуснати до устен изпит.

- реклама -