извънреден труд

73 млн. лева за мерки, които да допринесат за повишаването качеството на работната сила

На утрешното заседание на МС ще бъде разгледан Националния план за действие по заетостта. За 73 млн. от държавния бюджет се предвиждат програмни мерки, които да допринесат за повишаването качеството на работната сила, защото се очертава дефицит.

Това коментира пред БНТ социалният министър Бисер Петков.

Според него чрез изпълнение на националния план ще се постигне повишаване цената на труда – с 6,6% да нарасне компенсацията на едно заето лице през 2018 г.

.”Беше създадена една работна група, която да разработи концепция за изплащане на пенсии и за регламентиране на втория стълб. Постигнахме съгласие пенсионните дружества да могат да предлагат на своите клиенти възможност за избор между няколко пенсионни продукта. Основният продукт трябва да бъде пожизнена пенсия”, подчерта Петков.

Ниска безработица и дори глад за квалифицирана работна ръка. Синдикати и работодатели предвиждат 10-12% ръст на заплатите. Бизнесът обаче е недоволен от повишаването на минималната работна заплата.

Във връзка с Българското европредседателство той заяви, че в София са предвидени провеждането на 23 събития, които вече започнаха. Има няколко конференции на високо ниво, в които ще се поставят важни за ЕС въпроси като: бъдещето на труда, социалната икономика… Като председателстващ Съвета на министрите в областта на труда и социалните въпроси има важни 14 досиета, по които се очаква България да постигне напредък, обясни министърът.

Той уточни, че в началото на следващата седмица в ЕП започва междуинституционалния разговор по Директивата за командированите работници. Предстои много работа по отношение на измененията в Директивата за координацията на системите за социална сигурност. Също и новата Директива, която е за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот на родителите.

Основният приоритет в нашата област е прилагането на европейския стълб за социални права, който беше приет през ноември, каза още министърът. Ето защо в петък е поканил социалните партньори, за да обсъдят какви мерки ще се набележат за прилагането на този стълб.

„В сърцевината на европейската политика е кохезионната политика и затова позицията на България е ясно изразена в началото на председателството е, че тази политика трябва да продължи”, каза Петков.

- реклама -