702 000 лв.

702 000 лв. за хляб в отдалечените села отпусна правителството

702 000 лв. за доставки на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища отпусна правителството.

Средствата са предвидени в централния бюджет и са предназначени за покриване на част от транспортните разходи.

С парите ще бъдат подпомогнати общините при осигуряване на регулярни доставки за хората в малките и планински селища с население до 500 жители (без курортите), в които няма редовно зареждане.

На територията на страната има над 83 хиляди души, които живеят в 1 050 малки и планински населени места. Тези хора нямат достъп до основни услуги поради липсата на частен интерес за разкриване на търговски обекти и невъзможност за редовно снабдяване с основни хранителни стоки. Списъкът на обхванатите населени места е одобрен от Националното сдружение на общините в Република България.

Средствата ще бъдат предоставени на общините на два етапа: авансово в размер на 50 на сто от одобрената сума за съответната община и окончателно, изравняващо плащане в края на годината.

- реклама -