7 oт всеки 10 българи се самоопределят в много добро здраве

здраве

Преобладаващата част от българите се смятат за здрави, показва проучване на Евростат за 2017 година във връзка със Световния ден на здравето.
Според проучването 72% от българите определят здравословното си състояние като много добро или добро, което поставя България на 16-то място сред европейските страни, което е сравнимо със средното за ЕС. Тук както и в цяла Европа се наблюдава разлика между мъжете и жените.

Като здрави се определят 75.6% от българските мъже и 68.8% от жените в България

Като най-здрави се определят ирландците – 82.4% от тях са отговорили, че здравето им е много добро или добро, като при тях не се наблюдава разлика между половете. Едва 45.2% от латвийците определят себе си като здрави, което поставя страната на последно място във статистиката. От балканските страни като най-здрави се определят хората в Гърция – 77.3%.