Топим се: Европейците намаляват до 420 млн. души

Европейците намаляват до 420 млн. през 2100 г. Целият Европейски съюз е засегнат от демографски срив. Оценките на Евростат сочат, че до 2100 г. населението на блока може да намалее с 6%,

или 27,3 милиона души.

Последният доклад на статистическата служба на ЕС прогнозира, че населението на общността ще продължи да нараства, като достигне своя връх от 453 млн. души през 2026 г., преди да намалее до 420 млн. души през 2100 г.

Прогнозата е изготвена въз основа на моделите на раждаемост, смъртност и миграция на континента.

Пирамидата на населението през 2100 г.

предвижда намаляване на броя на населението и застаряване на обществото. Делът на децата, младежите под 20 години и хората в трудоспособна възраст ще намалее, докато този на хората на 65 и повече години ще нарасне.

През 2100 г. хората на възраст 65 и повече години ще представляват 32% от населението

в сравнение с 21% през 2022 г.

В резултат на това прогнозираната пирамида на населението ще изглежда много по-тежка на върха от днешната: ще има повече хора на възраст над 80 години, отколкото хора под 20 години.

През 2023 г. в ЕС е имало само пет градски агломерации, в които са живеели повече

от 5 милиона души, сочат данните на Евростат.

С голяма преднина пред останалите води Париж, чието население възлиза на 12,4 милиона души, следван от Мадрид и Барселона съответно с 6,9 и 5,8 милиона жители и Берлин и Рурският регион в Германия с 5,5 и 5,1 милиона жители.

Топ 10 на най-многолюдните агломерации в ЕС се допълва

от Милано, Рим, Атина, Хамбург и Амстердам.

През последните пет години (2018-2023 г.) най-сериозно увеличение на населението като брой отчитат Мадрид (322 000 души), Барселона (282 000 души) и Берлин (222 000 души), а като дял – Барселона, Мадрид и Амстердам – с по 5 на сто.

- реклама -