обръщат

Всеки втори българин обръща гръб на найлоновите торбички

Все повече хора обръщат гръб на замърсяващите найлонови торбички. Това показва сравнението на данните от две изследвания на „Екзакта“, извършени в началото и в края на 2016 г. по поръчка на Министерството на околната среда и водите.

През март 36,4% от запитаните казват, че се въздържат от употребата на найлонови торбички. В края на ноември делът им се увеличава на 44,9%.

item_plasticbagsС 4% (до 43 на сто) е нараснал броят на хората, които събират отпадъците си разделно, а с 3,2% (до 41,9 на сто) на тези, които при изхвърляне на пластмасова бутилка я смачкват. Това показва, че постепенно се променя отношението към отпадъците – на тях започва да се гледа като на ресурс.

655-402-smog-644x395Все повече българи полагат грижи и за чистотата на въздуха във всекидневието си

През март 25,3% от анкетираните отговарят, че използват сухи дърва за огрев вместо мокри. За сравнение през ноември процентът им се увеличава на 28,9. Известно е, че добре изсъхналата дървесина отделя по-малко прах в атмосферата, отколкото наскоро отсечената.

Макар и бавно, нарастват и българите (с 1,8%), които използват целенасочено градския транспорт вместо личния си автомобил.

- реклама -