Национално външно оценяване, ученици

60 320 четвъртокласници ще се явят на Националното външно оценяване утре

Четвъртокласниците се явяват на национално външно оценяване в следващите два дни. Очаква се в изпитите по български език и литература в четвъртък, 27 май, и по математика в петък, 28 май, да се включат 60 320 деца.

Препитването започва в 10 часа и продължава 60 минути. Учениците със специални образователни потребности ще работят до 40 минути по-дълго.
Изпитът по български език и литература включва диктовка с 40 до 60 думи, която се пуска на аудиозапис. Четвъртокласниците ще отговарят също на 10 текстови задачи с възможност да изберат между три отговора. Има и текст за четене с разбиране с текстови задачи със затворени въпроси и със свободен отговор. Изпитът съдържа още задача с творчески характер, свързана със създаване на текст.
Изпитът по математика включва 25 задачи, сред които такива с възможност за избор между три отговора, с кратък отговор и текстови задачи.
Учениците ще пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това ще се сканира и оценява електронно.
За изпита по математика учениците могат да използват също молив, гума, линия, пергел и триъгълник.

 

- реклама -